NAKİL GİDEN MEMURUN AYRILIŞ İŞLEMLERİ (DETAYLI – EVRAKLI ANLATIM)

Nakil İşlemlerinde Kurumun Yapması Gereken İşlemler

Memur özel veya başka bir nedenden dolayı naklen başka bir kuruma geçmeyi talep edebilir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 74 üncü maddesinde; “Memurların bu Kanuna tabi kurumlar arasında, kurumların muvafakatı ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle, bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan, bir kadroya nakilleri mümkündür” denilerek memurun bu hakkı yasa ile güvence altına alınmıştır.

Bu nakil işlemi esnasında kurumların üzerine düşen bazı işlemler vardır. Aşağıda “naklen tayin giden personel” için kurumunca yapması gereken adımlar anlatılmaya çalışılmıştır.

1. Gelen muvafakat yazısı üzerine memurun şu an çalıştığı kurum “Muvafakat Verme Yazısı”nı gönderir.

2. Gideceği kurumdan memurun atandığını belirten personel hareket onayı yazısı geldikten sonra çalıştığı kurum İlişik Kesme Yazısı” ile beraber “Maaş Nakil Belgesi” ni hazırlar ve gönderir.

3. Kurum isterse “İlişik Kesme Formu” düzenleyerek üzerinde herhangi bir zimmet varsa düşülmesini veya kurum içinde devam eden işlemi varsa sonlandırması için ilişkili olduğu tüm birimlerin haberdar olmasını sağlayabilir.

4. Daha sonra kurum “SGK Tescil Sayfasından Ayrılış Bildirgesi”  düzenler.

5. Tescil sayfasından ayrılış yapıldıktan sonra “HİTAP Sayfasından Naklen Tayin Giden” kaydı gerçekleştirilir.

6. En son işlem olarak ise giden personelin “Sicil Dosyasını Gönderme” yazısını “Dizi Pusulası”na bağlayarak yeni atandığı kuruma sicil dosyası gönderilir.

Özet olarak adımlar:

1. Muvafakat Verme Yazısı

2. İlişik Kesme Yazısı

2.1. Maaş Nakil Belgesi

3. İlişik Kesme Formu

4. Sgk Ayrılış Bildirgesi

5. Hitap Naklen Giden Kaydı

6. Sicil Dosyası Gönderme

6.1. Dizi Pusulası

Yukarıda kısaca anlatmaya çalıştığımız nakil işlem sürecinde size lazım olacak belgelerin nasıl hazırlanacağı ve örneklerini yazımız içerisindeki linklerde bulabilirsiniz.

Yine de sormanız gereken herhangi bir nokta var ise sitemize üye olarak yorum kısmından sorunuzu sorabilirsiniz.

 

 

Bir cevap yazın