“İLİŞİK KESME YAZISI” NASIL HAZIRLANIR?

Personel naklen gideceği kuruma atandığı yazı ile bildirildikten sonra hali hazırda çalıştığı kurum ayrılış işlemlerinin 2.Adımı  olan “İlişik Kesme” yazısı da diyebileceğimiz bir onay yazısı hazırlar. Bu evraka ek olarak “Personel Nakil İlmhuhaberi” isimli bir yazı ile de memurun en son çalıştığı kurumdaki özlük bilgileri özet olarak bu belgeye yazılır.

İlişik kesme işleminde yazılan üst yazıyı aşağıdaki örnekte olduğu gibi düzenleyebilirsiniz.

2.İLİŞİK KESME YAZISI ÖRNEĞİ (İNDİR)

 

Bir cevap yazın